سلام

خدا را شکر فعلا خطر رفع شد و همه چیز بر وفق مراد است.

     دیشب با این بخارشوی شروع کردیم به شستن دیوارها و مثل همیشه مانی گلی تو دست و پا و می خواست همه جا را تمییز کنه. دستگاه دستش بود و به همه جا بخار می داد. قبلش هم درها را روغن می زدیم که ایشون هم می خواستن اینکار را بکنند و وردنه خمیربازی را دستش گرفته بود و هی می مالید به درها که مثلا صاف بشه و وقتی پدر دعواش کردند اومد پیشه من و گله کرد که پدر نمی ذارن من کارمو بکنم. هی بهم می گن اون در رو صاف کن. اینکار رو نکن. این کار را نکن. برو خودت را صاف کن و ... و رفت تو اتاقش و درو بست.

دیشب تنها توی تختش تو اتاقش خوابید. فقط یکبار بیدار شد و بردمش دستشویی و دوباره خوابید.

*  سفره هفت سین هایی درست کردم گل. خیلی قشنگه ولی چون نچیدمشون نمی تونم ازشون عکس بگیریم. ولی در اولین فرصت می گیرم و نشون می دم.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید