سلام

ساله نو مبارک باشه.

ساله خوبیه. فعلا که همه چیز خوبه.

مهمونی رفتن و هی خاله بازی کردن. خدا را شکر امسال زیاد بوسه و ماچ و موچ نیست. همه با کلاس فقط دست می دن.

مانی جونم هم که حسابی خوشو و ما رو شرمنده کرده. تو مهمونی ها دسته رد به سینه گز و شیرینی و پسته نمی زنه و تازه گز و شیرینی ما رو هم بله .

رو صورت و دستش دونه زده بود و من ترسیدم نکنه سرخک و .. باشه بعد فهمیدم نه از گرمیه و زیاد شیرینی خوردنه.

دیروز هم اومد اداره و کلی با ماهان پسر همکارم که خانمه خیلی خوبیه بازی کرد و خوش گذشت کلا.

بازار عیدی گرفتن هم گرمه گرمه.

/ 2 نظر / 18 بازدید
من و سارا

خدا رو شکر که همه چیز بر وفق مراده. مانی خوشگله رو ببوس خوش باشید مثل همیشه

چه می دونم

[ماچ][ماچ][ماچ] خوشبحالتون و جای من خالی