سلام

   وای که امروز روزه امتحانه کتبی بچه های خودم و بچه های دانشگاه بود.

اینقدر دیشب و صبح دلهره داشتم که نگو.

صبح رفتم سر جلسه آزمون.

همشون بودن. شاد و شنگول . همشونو می خواستم بغل کنم و بوسشون کنم.

برگشتم سره کلاس. و شروع کردم به درس دادن.

٢٠ دقیقه نگذشته بود که یکهو دیدم همشون اومدن پشت دره کلاس و بوس و بغل و هورا که امتحان عالی شد. خیلی خیلی خوشحال شدم.

خسته که هیچ وقت سره کلاسشون نبودم ولی یک کمی خستگی از تنم خارج شد.

دوسشون دارم خیلی . خیلی . خیلی.

 

/ 1 نظر / 55 بازدید
مامان پگاه پارسا

دوست خوبم امیدوارم عید با بوسه هاش بهار با گلهاش و سال نو با امیدهاش برای شما و عزیزانتون مبارک باشه[ماچ][هورا]