عالی قاپو

سلام

جونم براتون بگم که دیروز به اتفاق دوستانه خوبم (شاگردای کلاسم) رفتیم میدان نقش جهان و به دیدار عمارت و کاخ زیبای عالی قاپو.

   وه که هر چی بگم از زیبایی این کاخ کم گفتم. آدم وقتی در مورده جایی اطلاعی نداره خوب یک دیداری می کنه و رد می شه ولی وقتی در مورده یک جایی یک اطلاعاتی پیدا می کنی اونوقته که وقتی بری به اون محل می تونی واسه خودت تمومه اون روزگارهای دور را تداعی کنی..

    دیروز وقتی توی کاخ قدم می گذاشتم و واسه خانمها توضیح می دادم مثله این بود که دارم شاه عباس کبیر را می بینم. وقتی به کریاس قدم گذاشتیم و از اون بالا تمامه میدونه نقش جهان را تونستیم ببینیم یاد شاه عباس دوم افتادم که چطور یک روزی اون بالا می نشسته و سان می دیده.

   به یاد میل شاطردوانی افتادم و شاطرهای بیچاره ای که واسه درآوردنه پوله بیشتر مجبور بودن چند دور بیشتر مسافت این میل تا کوه صفه را طی کنند.

خدا بیامرزدشان که چه کارهای ارزنده ای واسه ایران و اصفهان انجام دادند.

توی این گردش مانی جونم هم باز باهامون بود و بعد هم ناهاری بس خوشمزه توی رستوران نقش جهان پشت مسجد شیخ لطف الله و حسابی خوش گذروندیم.

/ 1 نظر / 44 بازدید
مامان پگاه پارسا

سلام صفا جونم دلم واسه خودت و مانی گردو یه ذره شده بوداصفهان خوش بگذره عکس هم بذار[ماچ][ماچ][ماچ]