سلام

این گردوی ما ضربه دستش خیلی سنگینه و هر جایی بخوره درد میاره. این چند وقته یاد گرفته هی میاد و می زنه توی کمر آدم. پدرشون بهش یاد دادن که توی کمر من نزنه و کلا توی کمر و شونه خانمها نزنه.

دیروز خونه عزیزش هی می زد پشته پدرش. که یک دفعه عزیزش گفتن: این آقا پسره منه و نباید بزنی و پسرم کمرش درد می گیره. گردویی هم گفتند: نخیر پدر من هستن و قوی هم هستن و پدرم گفتن خانمها ضعیفن و نباید بزنیمشون ولی منو بزنی طوری نیست.

**

وای مامان بدو بیا . کمکم کن این شیر آب رو ببندم. داره آب الکی مصرف می شه ها

**

صبح با مامان رفته بودن خرید و گفته مامان واسم پاستیل بخر و مغازه دار اون فرمی که ایشون می خواستن را نداشته. مامان داشتن واسه من تعریف می کرند که آقا دراومدن و گفتن مامان صفا، مامان می خواستن واسه من پاستیل بخرن و من گفتم نه پاستیل چیز خوبی نیست . نباید بخرین . دل درد میاره و قیافه مامانم اون موقع دیدینی بود.

/ 1 نظر / 15 بازدید