سلام

از چهار شنبه اون هفته تا امروز که دوشنبه است مانی و من دوتایی سرماخوردیم و حسابی صدا گرفته و سرفه و تب و ... ولی شکر خدا دیگه خوب شدیم و دیشب هم مانی را بردم حمام و حال اومد و خوابید.

دیروز اتوبوس دوطبقه می خواستی، نیم ساعت دمه اسباب بازی فروشی منو تو ماشین نگه داشتی تا آقای فروشنده بیان و باز کنن و شما اتوبوستون را بخرین و بعدش هم پاتو کرده بودی توی یک کفش که بریم خونه مامان شهلا تا من باهاشون بازی کنم- با اتوبوسهام-

هوا شدید سرد شده. کاشکی بازم بارون میومد. نگران کارتن خوابهام. نگران مردم سنندج و تبریزم.

روزگاره خوبیه.

/ 2 نظر / 15 بازدید
مریم مامان مهدیار

سلام خانوم گل ایشالا زود زود خوب بشین و دوباره شاد و سرحال ببینیمتون[ماچ][قلب]